صفحه اصلي

شرکت توسعه ارتباطات ژاو يکی از پيشگامان صنعت الکترونيک و مخابرات است که با ارايه خدمات طراحی، مشاوره و فروش ادوات و تجهيزات الکترونيکي   سعی بر رفع نيازمنديهای داخلی و بين المللی نهاد ها، ارگانها و شرکتهای داخلي و بين المللی داشته است.

از ديگر خدمات ما بايد به بازرگانی و تهيه و تامين و واردات و صادرات محصولات مربوطه و وابسته به این صنعت اشاره کرد. انجام تخصصي مذاکرات بين المللی و ارايه مشاوره طراحی و اجرا در حوزه ی الکترونيک آنالوگ و ديجيتال و مخابرات فرکانس بالا از ديگر خدمات اين شرکت می باشد.

شما همچنين می توانيد برای در يافت اطلاعات بيشتر در اين رابطه با اين شرکت تماس حاصل فرماييد.